20.3.2018

Web-projekti 2: Toteutusohje

Opintojakson virallinen kuvaus

Aikataulu
Kuvaus

 1. Web-projektina toteutetaan laaja web-sovellus,  joka käyttää monipuolisesti asiakas- ja palvelinpuolen tekniikoita

 2. Projekti tehdään tarkoituksenmukaisessa ryhmäkoossa. Jokaisen työntekijän tekemä työ on dokumentoitava selvästi.

 3. Projektin aihe voidaan valita melko vapaasti, mutta aihe kannattaa tarkistuttaa opintojakson opettajilla ennen tekemään ryhtymistä. Aihe on helpointa tarkistuttaa laatimalla alustava suunnitelma ja esittämällä se opettajille.

 4. Työn tekijöiden on rajattava aiheensa siten, että aluksi saadaan toimimaan välttämättömimmät ominaisuudet.

 5. Työaikaa on varattu projektiin  81 tuntia per henkilö, mutta tämä määrä voi ylittyäkin.

 6. Työ esitellään seminaarissa erikseen sovittavan aikataulun mukaan.

 7. Käytettävät tietovarastot valitaan tehtävän mukaan.

 8. Työn lähdekoodi ei voi olla salaista, vaan se pitää toimittaa työn loputtua dokumentaation mukana.

Palautus 1. Palautus: Ks. palautuspäivämäärä opintojaksototeutuksesta.

 2. Työn valmistumisesta ilmoitetaan sähköpostilla kertomalla ainoastaan URL, josta työ löytyy. Työn tulee olla tuolloin valmis ja opettajien tarkistettavissa. Mitään ZIP-paketteja ei postiteta.

 3. Palautuksen muotoseikoista. Yhden URLin takaa löytyy:

 1. Linkki kaiken edellisen sisältävään zip-pakettiin.

Projektityön tulee olla kokonaisuudessaan verkossa tarkistettavissa yhden URL-osoitteen takana.


Arviointiin vaikuttaa