Web-palvelinohjelmointi : Harjoitukset 6 (18p)

Sukunimi-Etunimi:LabraUID:TTV17S2
Teht:Pist:Max
h06t01:X:2
h06t02:X:6
h06t03:X:10

Tehtävä 1 [2p]

Tee PHP-kielellä pieni Web-sovellus, jossa valintalistasta (SELECT-elementti) voidaan valita jokin Web-palvelu, esim.

Valitse palvelu
Google
Facebook
DropBox

Siirry-painikketta  napsauttamalla voidaan siirtyä haluttuun palveluun. Toteuta siirtyminen Location-otsakkeeen avulla.

Tehtävä 2 [6p]Tee PHP:llä "Metahakupalvelu", jonka välityksellä haku voidaan kohdistaa samasta käyttöliittymästä useaan erilliseen vapaasti valitsemaasi hakupalveluun (Esimerkissä valitaan   Google, DuckDuckGo ja Bing). Hakuja ei tarvitse voida suorittaa rinnakkain. Käyttöliittymä koostuu kuvan mukaisesti tekstinsyöttökentästä, johon voi kirjoittaa hakusanoja normaaliin tapaan ja yhdistelmälistasta (Combo Box) valittavasta kulloisestakin hakupalvelusta.
 
-

Hakupalveluiden toimintalogiikan tarkempiin nyansseihin ei tarvitse takertua. Hakupalvelulle riittää välittää pelkkä hakumerkijono esim. Rantala & pojat alla esitettyjen esimerkkien tapaan:
 
Bing:
 Lähetetty hakupyyntö: http://www.bing.com/search?q=Rantala+%26+pojat
 Google:
 Lähetetty hakupyyntö: http://www.google.com/search?q=Rantala+%26+pojat

jne.

Vinkit: URLin koodaus, Mahdollisesti tarvittavia funktioita: *urlencode(), *urldecode(), header(), stripslashes(), strtok() ..... 

Tehtävä 3 [10p]Lisää opintojaksolla esitettyyn osoitekirjasovellukseen mm. käyttäjien tunnistaminen ja valtuuttaminen eri toimintoihin seuraavasti:Huomaa: Jos et pääse paikalle palautuspäivänä, voit palauttaa harjoitukset viimeistään harjoituksia edeltävänä päivänä meilitse Ari.Rantala (at) jamk.fi kertomalla URLin, josta toimivat ratkaisut voi testata ja lähdekoodit nähdä pelkästään Web-selaimen avulla Ei ohjelmia liitetiedostoina!